[GuestBook: 235] /List / Previous / Next / Follow / Help

Subject: keitai
From: O-san (www5.yk.rim.or.jp)
Mail-To: <>
Date: Thu Jun 5 12:21:15 1997

Onsan no keitai ni denwa shitakedo tsunagaranai desu.
Mata denwasite mimasu.

followed article/ [GuestBook: 237]